علی مرتضوی، کارشناس بازارهای مالی از قبرس به تحلیل تصمیم بانک مرکزی اروپا پرداخته و روند کلی بازار طلا را پیش‌بینی می‌کند.