به گزارش اکو ایران، نتایج طرح آمار گیری کشتار دام کشتارگاه‌های کشور برای فصل تابستان سال 1400 نشان می‌دهد در این فصل مجموعا 4.7 میلیون راس دام کشتار شده است. این رقم در مقایسه با فصل بهار نشان می دهد میزان کشتار در تابستان یک میلیون راس افزایش یافته است. این آمار یعنی بطور متوسط در تابستان روزانه نزدیک به 10 هزار و 800  رأس.

این در حالی است که بالاترین میزان آمار کشتار فصلی در شش سال  گذشته تا قبل از تابستان 99  همواره کمتر از 400 هزار راس بوده است. در تابستان 99 این رقم به 800 هزار رسید که یک قله به حساب می آمد. در تابستان سال جاری ارتفاع این قله 200هزار راس بیشتر شد تا یک رکورد جدید ثبت شود یک میلیون کشتار در یک فصل.

در مجموع از 4.7 میلیون کشتار تابستان بالاترین میزان کشتار به گوسفند و بره اختصاص داشته است. به شکل دققتر در این فصل 3.4 میلیون راس گوسفند و بره کشتار شده است. 

مرور آمار نشان می دهد روند کشتار دام در سال های 1395 تا 1398 نزولی بوده است. از فصل بهار 1399 افزایش تعداد کشتار دام‌ها  در کشور شروع شد و در تابستان 1400 به حداکثر میزان خود در شش سال اخیر رسید. اما چرا میزان کشتار در یک فصل جهش داشته است؟ 

تورم

دلایل افزایش کشتار دام در تابستان

به نظر می رسد اصلی ترین دلیل کشتار بی حساب و کتاب دام‌های کشور بالاخص دام های مولد به‌صرفه نبودن نگهداری این دام ها بوده است.

برخی مسئولان حوزه کشاورزی تاکید دارند نیاز کشور برای واردات ذرت دامی در حدود 7 میلیون تن بوده و در سال گذشته حدود 9 میلیون تن وارد شده است.

 با توجه به مازاد واردات انجام‌شده انتظار این است که افزایشی قیمتی از این ناحیه رخ ندهد اما بالا رفتن قیمت نهادها هزینه های نگه داری را بالا برده و به افزایش کشتار دامن زده است.

 ایرنا چندی پیش در گزارشی نوشته بود دلیل این اتفاق انحراف ذرت وارداتی با قیمت دلار 4200 به سوی کارخانه هایی که با قیمت بازار ذرت را تهیه می کنند گسیل شود.

در مجموع به نظر می رسد شکاف قیمتی واردت کالا با ارز 4200 و آزاد موجب شده بخشی از واردات از مسیر هدف گذاری شده به خارج منحرف شود. 

 یک نکته بسیار قابل توجه این است که علاوه بر افزایش تعداد دام های کشتار شده از لحاظ وزنی تولید گوشت در تابستان نیز به 162.6 هزار تن رسیده است که نسبت به فصل بهار حدود 20 هزار تن به تولید گوشت اضافه شده است .

به عبارت دیگر افزایش دام همسو با افزایش عرضه گوشت بوده است. با این تفاصیل باید با توجه به این افزایش عرضه، قیمت گوشت نیز کاهش می یافت اما در عمل قیمت گوشت در بازار تغییر نیافته  است، به این معنی که این افزایش تعداد دام کشتار شده و حجم گوشت تولید شده از لحاظ وزنی دو مسیر را باید سپری کرده باشد.

در حالت اول ممکن است در بازار توسط مصرف کننده مصرف شده باشد. بررسی هانشان می دهد بنا به گزارش‌های مجلس سرانه مصرف گوشت در یک سال اخیر کاهش یافته است در نتیجه نمی توان این حجم از کشتار را ناشی از افزایش تقاضا دانست .

حالت دوم آن است که این مقدار از گوشت یا باید در سرد خانه ها نگه داری شود و یا اینکه صادر شده باشد . این در حالی است که که دولت صادرات گوشت را و دام را ممنوع اعلام کرده است، این رخداد خود باعث افزایش گمانه زنی ها در مورد افزایش قاچاق خواهد بود.

پیامد کشتار دام‌های کشور:

با کشتار دام‌ها و بالاخص کشتار دام های مولد به دلیل بی صرفه بودن نگهداری علاوه بر اینکه برای فصل و حتی سال‌های آینده دچار مشکل کمبود دام زنده خواهیم داشت بلکه با توجه به کشتار دام‌های سنگین شاهد کاهش تولید شیر در سطح کشور خواهیم بود که این مساله باعث تاحت تاثیر قرار گرفتن خانوار‌های ایرانی از این مساله خواهد شد . به عبارت دیگراین اتفاق ممکن است امنیت غذایی در رده مصرف شیر و مواد لبنی را تخت تاثیر خود قرار دهد.

تورم