مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری روز دوشنبه خود با خبرنگاران در این خصوص گفت: بیش از ۹۵ درصد از بودجه صندوق‌های بازنشستگی، توسط دولت پرداخت می‌شود. 

به گفته او، بسیاری از بازنشستگان، با احتساب سوابق سربازی و دانشگاه، فقط ۲۴ سال خدمت می‌کنند و با سن ۵۰ سالگی بازنشست می‌شوند.

او درباره این تصمیم دولت توضیح می‌دهد.