به گفته برخی بودجه نهاد ریاست جمهوری از ۵۳۷ میلیارد تومان در سال جاری به بیش از ۱۴۸۰ میلیارد تومان برای سال آینده افزایش پیدا کرده که رشد ۲.۷ برابری را نشان می‌دهد.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص توضیح می‌دهد.