به گزارش اکوایران، با توجه به گزارش مرکز آمار ایران در مورد قیمت محصولات در آذر امسال، برای تامین این میزان کالری، در ماه به طور متوسط به هزینه‌ای معادل با ۲ میلیون و ۷۰ هزار تومان برای خانوار سه نفره نیاز است.