مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ادغام این شرکت با شرکت ملی صنایع پتروشیمی را کاری غیرکارشناسی عنوان کرد که نه تنها مشکلات کشور را حل نمی‌کند، بلکه مشکلات دیگری را به مجموعه صنعت نفت می‌افزاید.