کنفرانس جهانی گاز (WGC) که قدمت آن به سال ۱۹۳۱ بازمی‌گردد، در بیست و هشتمین ایستگاه خود با میزبانی کره‌جنوبی، به «آینده پایدار با انرژی گاز» می‌پردازد و ارائه‌دهنده تحقیقات سه‌ساله اتحادیه جهانی گاز در ارزیابی تمامی جنبه‌های زنجیره ارزش گاز طبیعی خواهد بود. 

با این حال حضور نمایندگان ایران در این رویداد مهم با عدم قطعیت‌هایی مواجه شده که به نظر می‌رسد رد پای آن را می‌توان در کارشکنی‌های مشتری سابق نفتی ایران جستجو کرد.