این پروژه ها در میان اعتراضات نه چندان جدی کشورهای همسایه و بدون برگزاری مذاکرات چند جانبه بین ایران،‌ عراق، سوریه و آذربایجان با مقامات ترکیه،‌ یکی پس از دیگری به بهره برداری می رسند و آثاری جبران ناپذیر بر محیط زیست و حیات در ایران،‌ عراق و سوریه می گذارند.

پس از سال ها سکوت، نگرانی ها از بهره برداری از این پروژه ها و آثار زیست محیطی آن، بالاخره راه خود را به صحن علنی مجلس باز کرد و وزیر امور خارجه را به مجلس کشاند. حتی فیلمی از آثار مخرب سدسازی های ترکیه را در صحن علنی مجلس به نمایش گذاشت.