به گفته موسوی، حفاری این بخش از مخزن پارس جنوبی با پیچیدگی‌های بسیار بالایی مواجه شد که در تمام حفاری‌های میدان مشترک، یک‌درصد اتفاق افتاده بود.