تحلیل‌گران بازار نفت عوامل متعددی را در واکنش به این جهش قیمتی برشمرده‌اند.

به نظر می‌رسد رفع محدودیت‌های کرونایی در چین یکی از عوامل کلیدی باشد.

چه عوامل دیگری دخیل بوده‌اند؟

در این برنامه پاسخ داده‌ایم.