در بازار نفت با اینکه کمبود عرضه بوجود آمده، اما در یک قسمت بازار فاکتور دیگری معادله را به هم زده است. تحریم نفتی ایران و روسیه سبب شده تا این تولیدکنندگان دست بازی در ارائه نفت به بازار نداشته باشند.

پالایشگاه‌های چین از این فرصت بیشترین استفاده را می‌برند، آن‌ها ریسک خرید نفت از این دو کشور را به جان می‌خرند، با این امتیاز که قیمت را نازل‌تر از بازار به دست بیاورند.

حال خبر می‌رسد که ایران روی دست روسیه بلند شده و نفتش را ارزان‌تر از رقیب به مشتریان چینی ارائه می‌دهد.