عراق از سال ۱۹۷۵ تا کنون برای توسعه این میدان، از حضور شرکت‌هایی مانند پتروبراس، شل و پتروناس بهره‌مند شده و در حال حاضر توان تولید روزانه نفت از این میدان به ۲۴۰ هزار بشکه در روز رسیده است. 

رحیم سیلاوی، رئیس سابق اداره ارزیابی مخازن شرکت ملی مناطق نفت‌‌خیز از برنامه عراق برای افزایش ظرفیت تولید نفت به میزان ۴۵۰ هزار بشکه در روز می‌گوید.