اما آنچه در خصوص عبور از بحران خاموشی‌ها نباید از آن چشم پوشید این است که این اقدامات مقطعی بوده و باید بپذیریم که صنعت برق برای توسعه و تامین ۱۸ هزار مگاوات کسری در هرسال نیازمند راهکارهای ریشه‌ای همچون توسعه سرمایه‌گذاری در بخش تولید و مدیریت در حوزه توزیع برق است.

اما سوال اینجاست که «آیا وزارت نیرو با مدیریت مصرف نشان داد که مدیریت تقاضا می تواند کمبود عرضه را جبران کند؟ و آیا عبور از خاموشی ها برگ برنده ای برای این وزارتخانه محسوب می‌شود؟»

 ابراهیم خوش گفتار، رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در اکو نیروی این هفته به این پرسش پاسخ داد.