جزئیات سهام بلوکی دو خودروساز: رئیس سازمان خصوصی سازی  در تشریح واگذاری سهام بلوکی دو خودروساز کشور اظهارات وزیر صمت را زیر سوال برد. در حالی که فاطمی امین ، از قصد دولت برای واگذاری بلوکی باقیمانده سهام سایپا و ایران خودرو حرف زده بود، حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: وزیر صمت اصلا نمی تواند درباره سهام دولت در این دو شرکت خودروساز حرفی بزند زیرا سهام دولت را وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی، باید طبق اصل ۴۴ واگذار کنند.

شناسایی ۱.۵ میلیون پناهنده افغان در ایران: وزارت کشور طرح سرشماری مهاجران افغان را اجرا می کند و تا کنون یک و نیم میلیون نفر از مهاجرین افغان که به صورت غیرمجاز در ایران حضور دارند، در آن مشارکت کردند.

 شهرت جهانی خانواده خاوری! مجله تایکون از پسر محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی و از مجرمان محکوم شده ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی که سال ۱۳۹۰ به کانادا فرار کرد؛ به عنوان تاجر الهام بخش سال ۲۰۲۲ یاد کرده است.