با این حال، روشن نیست که صندوق توسعه ملی با ماموریت اصلی تامین مالی پروژه های زیرساختی کشور، قرار است در بازارهای پولی و مالی به چه شیوه ای سرمایه گذاری کند.

اعتراض رسمی ایران به فرانسه برای یک فیلم: به گفته وزیر ارشاد،‌ ایران اعتراض رسمی خود را به فرانسه برای فیلم عنکبوت مقدس اعلام کرد.

مانور دولت روی کاهش نقدینگی: بانک مرکزی به تازگی از کاهش حجم نقدینگی و رشد نقدینگی منفی خبر داد؛ موضوعی که در روزهای اخیر از به اشکال مختلف از سوی مقامات دولتی اعلام می شود و رسانه های نزدیک به دولت نیز بر آن به عنوان یک دستاورد، مانور میدهند. سازمان برنامه هم با انتشار اطلاعیه ای این مانور را تکمیل کرد. 

هزینه سفر حج به ۴۵ میلیون تومان رسید: بنابر اعلام مقامات سازمان حج و زیارت، هزینه سفر حج تمتع امسال برای هر زائر ایرانی به طور میانگین، ۴۵ میلیون تومان خواهد بود.