سازمان امور مالیاتی به مالکان خانه های خالی هشدار داد. این سازمان در نظر دارد، از مالکان املاک خالی که در مهلت قانونی مالیات پرداخت نمی کنند، در زمان نقل و انتقال ملک، علاوه بر مالیات، جریمه نیز دریافت کند. ظاهرا بدحسابی مالکان خانه های خالی تنها به یک بار جریمه منتهی نمی شود و در صورت تداوم این بدحسابی، جریمه تشدید خواهد شد.

روسیه؛ شریک جدید خودروسازی ایران شد: وزارت صمت تصمیم خود را برا تولید خودروی مشترک با روسیه علنی کرد؛ تولیدی که قرار است در ایران صورت گیرد.

برخی کارخانه های اروپایی در آستانه تعطیلی : دامنه جنگ روسیه علیه اوکراین، به کارخانه های اروپایی رسید؛ بنابر گزارش اویل پرایس، وضعیت انرژی در اروپا به قدری بحرانی شده که کارخانه های اروپایی به دنبال تعطیلی برخی واحدهای خود هستند.

بانک مرکزی: تراکنش بالای ۵۰۰ میلیون مسدود نمی شود:  بانک مرکزی مسدود شدن حساب های با تراکنش بالای ۵۰۰ میلیون تومن را تکذیب و اعلام کرد که چنین برنامه ای را در دستور کار ندارد.