بر این اساس، صندوق علاوه بر وام‌های ارزی و ریال‌مبنا، وام‌هایی اعطا خواهد کرد که به صورت ریالی پرداخت می شود و وام‌گیرنده نیز می تواند بازپرداخت آن را به صورت ارزی یا ریالی انجام دهد.

البته ارزش مبلغ بازپرداخت، معادل ارزش ارزی وام خواهد بود. نکته دیگر آنکه این وام، ریال مانا را به ارزش یک کالا، دارایی یا ارز متصل میکند که هر کدام از آنها، ریال کالا، ریال دارا و ریال کارا نام می گیرد.

تهرانی ها رکورددار مردودی در مسکن ملی؛

۹۰ درصد تهرانی های متقاضی مسکن، از نهضت ملی مسکن خط خوردند. وزارت راه و شهرسازی دلیل این مردودی را واجد شرایط نبودن متقاضیان اعلام کرد.

اطلاعات خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی رسید؛

وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات ۵۲۰ هزار واحد مسکونی که تا پایان تیرماه خالی بودند را به سازمان امور ارائه کرد. پیش بینی می شود دولت از این محل، ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، عایدی داشته باشد.