برنامه اکوخبر

چطور برای واکسن کرونا داوطلب شویم ؟

آزمایش انسانی واکسن کرونای ایرانی از اول دی ماه روی نمونه محدود ۵۶ نفره در هتل ارم تهران شروع شده است.

اگر این مرحله از آزمایش موفقیت آمیز باشد، فاز بعدی آزمایش روی گروه بزرگ تری از افراد اجرا خواهد شد و طبیعتا به تعداد داوطلبان بیشتری هم نیاز خواهد بود. به همین دلیل هم بنیاد برکت به عنوان مجری برگزاری این آزمایش، از مردم خواسته که در صورت داشتن شرایط لازم و تمایل، خودشان را به عنوان داوطلب دریافت واکسن آزمایشی معرفی کنند. میزان استقبال مردم از این فراخوان تعجب مسئولان بیناد برکت و وزارت بهداشت را به دنبال داشته است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد