برنامه اکوخبر

قرار با چین تحریم آمریکا را خنثی می‌کند؟

به نظر می‌رسد این قرارداد به منظور خنثی کردن آثار تحریم‌های آمریکا انجام گرفته است.

 با فاصله گرفتن بیشتر ایران و غرب و عدم تمایل بازگشت طرفین به برجام، اتحاد چین و ایران در چنین ابعادی می‌تواند چالشی جدی برای ایالات متحده باشد.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد