برنامه اکوخبر

ادامه دعوا بر سر چاپ پول

اوایل فروردین ماه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که دولت در سال ۹۸ و ۹۹ برای تامین منابع بودجه درست به نوعی چاپ پول زده است.

ترکش‌های این حرف هنوز هم در فضای سیاسی و اقتصادی کشور دیده می‌شود از جمله واکنش امروز وزیر اقتصاد، واکنشی که نتوانسته موافقان با همتی را قانع کند.

 

دولت از بانک مرکزی استقراض کرده؟

فرهاد دژپسند به حرف های رئیس کل بانک مرکزی واکنش نشان داد و گفت دولت برای اجرای بودجه سال ۹۹ یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکرده بلکه ارز را خریداری کرده و در مقابل پول تزریق کرده. بگذارید حرف های عبدلناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی را یک مروری بکنیم، حرف هایی که حاشیه ها و واکنش های زیادی داشت. همتی اوایل فروردین در مورد تورم بالای کشور گفته بود که در سال ۹۸ و ۹۹ بحش هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده تر به معنی چاپ پول است. در واقع همتی اعلام کرد که دولت از بانک مرکزی تقاضای وجه کرده آن هم به پشتوانه پول های بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر، یعنی گفته که مقدار مشخصی به دولت داده بشود بعد که ارزها به کشور آمد، جایگزین بشود اما می دانیم که چه آن موقع و چه الان، دقیق معلوم نیست که این ارزها کی به دست ایران برسد بنابراین وقتی درخواست پولی از بانک مرکزی شده که پشتوانه اش مشخص و معلوم نبوده و واقعا هم این یعنی چاپ پول و دیدیم که اثرات تورمی خودش را نشان داد، حالا دژپسند وزیر اقتصاد اعلام کرده که این به معنی چاپ پول و استقراض نیست بلکه موضوع کاملا متفاوت است اگر بتوانیم هرچه زودتر وجوهی را که طلبکاریم به داخل کشور منتقل یا قابل حواله و معامله کنیم، همان مقدار ارز قابل معامله و مبادله شده و به تاجر ما حواله داده می‌شود و متناسب با آن هم ریال جمع میشود بنابراین استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول صحیح نیست اما همونطور که گفته شد این حرف های دژپسند نتوانسته تحلیل گرهای اقتصادی و کارشناس ها را قانع کند و آنها کماکان میگویند دریافت پول به پشتوانه ارزی که معلوم نیست که به دست بانک مرکزی میرسد به نوعی همان چاپ پول است. ضمن اینکه وقتی دلاری به حساب بانک مرکزی ریخته نشده و در ازای آن ریال به دولت داده شده،‌ اگر استقراض نیست پس چه اسم دیگری دارد؟ از آن مهمتر، مشخص نیست که نرخ تسعیری که در آن دولت ریال از بانک مرکزی مطالبه کرده،‌در زمان تسویه هم همان نرخ باشد؛ فرضا اگر نرخ تسعیر بالاتر برود،‌ حتما در زمان تسویه هم دولت مقدار دیگری پول از بانک مرکزی طلب خواهد کرد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد