برنامه اکوخبر

قانون جدید چک؛ چطور چک موردی بگیریم؟

بانک مرکزی در تازه‌ترین مرحله اعلام جرئیات قانون جدید چک، شرایط دریافت چک موردی را اعلام کرده‌ است.

قوانین مربوط به صدور چک موردی را اعلام شد

حتما در جریان هستید که مدتیست قوانین مربوط به چک تغییر کرده و قوانین جدید چک در چند مرحله مختلف اعلام و اجرا شده حالا هم بانک مرکزی قوانین مربوط به صدور چک موردی را اعلام کرده. اول از همه اینکه استفاده از چک موردی مستلزم این است که فرد در بانکی که می خواهد چک موردی بگیرد حساب جاری بدون دسته چک داشته باشد و مراتب این کار هم در سامانه صیاد ثبت بشود. ضمن اینکه متقاضی نباید هیچ چک وصول نشده ای داشته باشه و در اعطای چک، سابقه فرد هم بررسی میشود.

 حداکثر تعداد چک موردی که به هر مشتری در شبکه بانکی کشور داده میشود در هر تقاضا دو فقره و در یک سال مجموعا ۵ فقره است. از طرفی چک موردی غیرقابل انتقال به غیر است و صرفاً توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده، قابل تسویه است.

البته این نکته را توجه داشته باشید که چک موردی مشمول تمامی احکام قانونی و ضوابط مقرراتی ناظر بر چک‌های عادی به استثنای الزامات ناظر بر اعتبارسنجیست یعنی قوانین مربوط به اعتبار سنجی متقاضی در مورد چک موردی تا اندازه ای متفاوت است.این قوانین هم قرار است از مرداد ماه اجرا بشه.

اگر هم چک پاس نشود بانک ها بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه بانک مرکزی، باید نسبت به مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی متعلق به صادر کننده چک، به میزان کسری مبلغ چک، به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام  کنند. ترتیب مسدود سازی هم به این شکل است که اولویت با حساب های شخص در بانک هاست تا موسسات اعتباری غیر بانکی، بین بانک ها هم آن بانکی در اولویت است که مجموع موجودی فرد در حساب های مختلفش از بقیه بانک ها بیشتر باشد. حتی با رعایت برخی ضوابط حساب های مشترک فرد با دیگران هم قابل مسدود شدن است. 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد