برنامه اکوخبر

دستور رمزارزی از پاستور به میرداماد

بعد از حدود یک هفته از اتفاقاتی که در مورد برخورد با صرافی‌های فعال در زمینه رمزارز افتاد؛ حالا از نهاد ریاست جمهوری نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال شده که در آن خواسته شده که جلوگیری از فعالیت این صرافی‌ها متوقف شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد