برنامه اکوخبر

۹ شرکت در صف عرضه اولیه

از ابتدای سال تاکنون ۳ شرکت در بورس عرضه اولیه شدند و حالا علی صحرایی مدیر عامل شرکت بورس تهران گفته با توجه به شرایط بازار، عرضه های متعددی در بورس تهران خواهیم داشت.

۹ شرکت آماده عرضه اولیه و ۲۰ شرکت هم در حال بررسی هستند. تضمین در عرضه های اولیه چگونه صورت می گیرد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد