برنامه اکوخبر

همتی رفت، حاشیه‌ ها ماندند

آیا رفتن همتی از بانک مرکزی پایان حاشیه‌هایی است که طی ماه های گذشته حول محور او در این نهاد شکل گرفته بود؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد