برنامه اکوخبر

معنای قهر بورس با اوراق دولتی

در دومین هفته برگزاری بازار اولیه حراج اوراق بدهی هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان اوراق اراد ۸۵ با نرخ بازده تا سررسید ۲۰.۸۲ درصد از طریق بانک مرکزی فروخته شد.

این بازار به منظور تامین کسری بودجه دولت از هفته اول خرداد راه اندازی شده که مشتریان در این بازار بانک ها و نهاد های سرمایه ای و فروشنده نیز دولت است. مهم ترین اتفاقی که در این حراج رخ داده چیست؟ سهم بورسی ها و بانکی ها از این اوراق چه میزان است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد