برنامه اکوخبر

پشت صحنه کاهش نرخ سود بین بانکی

در جدول نرخ سود که بانک مرکزی منتشر کرده نرخ سود بین بانکی در بهمن سال ۹۹ با ۰.۷ درصد کاهش به ۱۹.۲ درصد رسیده که این رقم کمترین نرخ سود بین بانکی در ۹ ماه اخیر بوده است.

اما این اعداد و ارقام در نرخ سود بین بانکی به چه معناست؟اعتبارات قاعده مند چیست و چرا این اعتبارات به صفر رسیده است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد