برنامه اکوخبر

واکسن ایرانی چقدر آب می‌ خورد ؟

انتشار سندی که نشان می‌دهد قیمت بنیاد برکت برای فروش واکسن کرونا به وزارت بهداشت ۲۰۰ هزارتومان بوده، سر و صدای زیادی راه انداخته است.

البته روابط عمومی وزارت‌خانه موضوع را تکذیب کرده اما ما بررسی کرده‌ایم که احتمالا قیمت واکسن ایرانی کووبرکت چقدر خواهد بود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد