برنامه اکوخبر

گرانی به وام مسکن رسید

روند روزانه نرخ وام مسکن که از ۱۰ تیر تا دیروز تقریبا ثابت بود و در سطح ۶۰ هزار تومان نوسان داشت، دیروز برای اولین بار در تابستان امسال به ۶۱ هزار تومان رسیده است. اما این اتفاق هزینه وام مسکن را چقدر افزایش داده است؟

هزینه ای که متقاضیان وام برای دریافت مبلغ مشخص پرداخت می کنند به دو قسمت تقسیم می شود؛ بخشی پولی است که در ازای دریافت وام مسکن پرداخت می شود و بخشی هم مبلغ دریافتی وام است که در طول ۱۲ سال، با نرخ تنزیل مشخص باز پرداخت می شود؛ که باتوجه به اوراق خریداری شده امروز، این مبلغ برای مجردین ۱۷۷ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان و برای متاهلین هم ۳۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه می شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد