برنامه اکوخبر

درخواست ایران در ازای پناه دادن به آوارگان

درخواست ایران در ازای پناه دادن به آوارگانسازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ژنو، به هزینه‌های گزاف و سنگین برخورد با پناهجویان و ممانعت از ورود آنها به کشورهای دیگر با هدف رسیدن به کشورهای اروپایی اشاره کرده است.

به گفته وی با این شرایط دیگر امکانی برای پذیرش جمعیت بی‌جاشدگان و آوارگان در ایران وجود ندارد.  او در ادامه درخواست جمهوری اسلامی ایران از جامعه جهانی را بیان کرده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد