برنامه اکوخبر

جنجال آنلاین فروشی مکمل ها

دعوای وزارت بهداشت و پلتفرم‌هایی مثل دیجی‌کالا و اسنپ‌دکتر بالا گرفته، آیا شاهد گسترش فعالیت این دو غول فروش آنلاین به حوزه دارو خواهیم بود؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد