به گزارش اکوایران، اخیرا الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان در سخنرانی در اجلاس شورای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع ادعا کرده بود، ارمنستان با تبانی ایران حدود ۳۰ سال از مناطق اشغالی قره باغ برای قاچاق مواد مخدر به اروپا استفاده کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران این ادعاها را قویا تکذیب کرده بود و امروزنیز در نشست خبری گفت توصیه ما به برادرانمان در آذربایجان این است که پیش از پرداختن به اظهارات رسانه ای اجازه دهند گفتگوها بین مقامات دو کشور همچنان از کانال های سیاسی ادامه پیداکند.