میخائیل اولیانوف در توئیتی نوشت: «بزودی»؛ کسی می‌داند این واژه به صورت عملی به چه معناست؟ این دومین بار در هفته‌های اخیر است که نماینده روسیه نارضایتی خود از مواضع ایران در قبال مذاکرات نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد روسیه در تلاش است با تلنگر به ایران، ابتکار عمل احیای برجام را به دست بگیرد تا دست کم با شکل گیری توازن در منطقه از این طریق، سیاست هایش را به نحو مطلوب‌تری دنبال کند.