کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به باشگاه های استقلال و پرسپولیس خواستار شفاف سازی بیشتر شده و فرصت ۵ روزه ای را برای این دو باشگاه تعیین کرده بود.  اگر این دو باشگاه تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۶ دی ماه مدارکی که AFC خواسته را ارسال نکنند، از لیگ قهرمانان آسیا حذف می شوند. اما کنفدراسیون فوتبال آسیا دقیقا چه مدارکی از این باشگاه ها می خواهد؟ در اکوخبر امشب ببینید.