میزبانان نمایشگاه امسال بیست و پنج شرکت فعال در صنعت خودرو بودند که از بزرگ‌ترین آنها می شود به ایرانخودرو، گروه بهمن، گروه ماموت و … اشاره کرد. البته عدم حضور چند نام بزرگ مانند سایپا نیز جالب توجه بود.

اما بزرگ‌ترین غایب این نمایشگاه برند های مطرح در سطح جهانی بودند. برند هایی که خصوصا در دو دوره اول عمده توجه ها را به خودشان جلب کرده  و حسابی سر و صدا به پا کرده بودند.

اما امسال فقط باید دلخوش به چند محصول چینی جدید باشیم که همین محصولات جدید هم در بازار بسته و عقب مانده خودروی ایران غنیمت است.