اطلاعات ردیابی نفتکش‌ها توسط موسسه کپلر نشان می‌دهد، بسیاری از نفتکش‌های ایرانی در میانه مقصد نهایی خود، در مالزی محموله‌های نفتی را به نفتکش‌های دیگری منتقل می‌کنند.

همایون فلکشاهی، تحلیلگر موسسه کپلر می‌گوید میزان ذخایر نفتی ایران در آبهای نزدیکی سنگاپور از ۲۲ میلیون بشکه در اواخر ماه مارس به ۳۵ میلیون بشکه در اواسط ماه می رسیده که می‌تواند نشانه‌ای مبنی بر تشدید رقابت ایران و روسیه در بازار نفت باشد.