طبق گفته‌های آقای کریمی نفت و گاز سرو در زمینه کاتالیست‌های گاز سنتز نیازهای داخل کشور را تامین می‌کند. این شرکت با هدف قرار گرفتن در کنار رقبای خوب، وارد بازار صادراتی نیز می‌شود. بازار فعلی کاتالیست‌های گازسنتز این شرکت ۳۵ الی ۴۰ میلیون دلار و هدف بعدی ۸۰ الی ۱۰۰ میلیون دلار است. مدیرعامل نفت و گاز سرو می‌گوید که گام بعدی آن‌ها کاتالیست‌های الفینی است.