شنیده‌ها از این حکایت دارد که تاکنون جلساتی میان سازمان خصوصی‌‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی به عنوان خریداران احتمالی این بلوک برگزار شده است. این اتفاق بزرگ‌ترین عرضه تاریخ خصوصی‌سازی محسوب می‌شود.