تنگنای تامین منابع مالی معادن

در برنامه اکو معدن این هفته چالش منابع مالی در بخش معدن در گفتوگو با فریال مستوفی زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

معدن و صنایع معدنی در چند ضلعی بحران زای «فشار تحریم ها»، «افت محسوس تقاضا و فروش محصولات»، «ناکارآمدی سیستم بانکی و روش های سنتی تامین منابع مالی» و البته «مهمان تازه وارد این روزها یعنی کووید-۱۹» گرفتار شده است. این چالش ها در حالی مطرح است که لیدرهای معدن و صنایع معدنی کشور به فکر اکتشافات جدید هستند و با تشکیل کنسرسیوم‌هایی متشکل از بخش خصوصی و دولت تلاش دارند سرمایه‌های مورد نیاز بخش‌های مختلف اکتشاف و اجرای طرح‌های توسعه‌ای بخش‌های مختلف معدن و صنایع معدنی را تامین کنند. اما چگونه؟ آیا می توان با روش های سنتی، تامین مالی را از کانال های بانکی ادامه داد؟ چاره کار چیست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد