پادکست بازارهای جهانی پنجشنبه ۲۱ فروردین

🔷امروز سه عامل بر بازارها اثر می گذارند 🔷برای نوسان های بزرگ در شاخص ها و قیمت ها آماده باشید!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد