بازارها در یک برزخ بزرگ گرفتار شده اند!

کارشناسان این روزها تلاش می کنند رفتار بازارها را درک کنند اما واقعیت این است که در چهار حوزه بسیار مهم، ابهام های عمیق وجود دارد در نتیجه فعلا پیش بینی آینده تقریبا غیرممکن است. تحلیلگران دو بانک دیدگاه های خود را بیان کرده اند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد