تصمیم گیری در فضای مبهم کنونی دشوار است!

هفته ای که گذشت یک هفته پر التهاب بود و انواع خبرهای سیاسی و اقتصادی در آن منتشر شد. سرمایه گذاران در بازارهای گوناگون بر سه موضوع تمرکز دارند و بر مبنای این موضوع ها تصمیم گیری می کنند. همچنین این پرسش ها مطرح است که آیا شرایط بهتر خواهد شد؟ آیا می توان به رشد قیمت نفت امیدوار بود؟ اثر پیروزی احتمالی بایدن بر بازار طلا چیست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد