واکسن کرونا، آغاز پایان یک کابوس هولناک!

روز گذشته یک روز خاص بود و خبر ساخته شدن واکسن موثر برای کرونا سبب هیجان سرمایه گذاران در بازارهای مختلف شد. همه گیری کرونا عامل اصلی رکود در اقتصاد جهان است و عرضه واکسن برای این ویروس، افق اقتصاد جهان و بازارها را امیدبخش می کند. اما آیا از این پس شاخص های مالی و قیمت مواد خام پیوسته رشد خواهند کرد و همه چیز سامان خواهد یافت؟ در گزارش امروز توضیحاتی در همین زمینه داده شده و نیز به چند نکته مهم که باید مورد توجه قرار گیرد اشاره شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد