نوامبر پرماجرا پایان یافت، جهت گیری بازارها چگونه خواهد بود ؟

امروز نخستین روز ماه دسامبر است و تابلوها در بازارهای مختلف عموما سبز هستند. ماه گذشته از بسیاری جهات یک ماه استثنایی بود و در آن، شاهد ثبت رکوردهای جدید در چند بازار بودیم. همچنین تکلیف دولت بعدی آمریکا و واکسن برای کرونا مشخص شد. درباره آنچه در آینده رخ خواهد داد دیدگاه های بسیار متنوع مطرح شده است. در گزارش امروز به شرایط حاکم بر بازارهای مختلف، دیدگاه ها درباره افق بازار طلا و نفت و همچنین وضعیت بازار ارزهای دیجیتال اشاره شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد