الگوی تکراری سقوط بیت‌ کوین

بیت‌کوین، از سال ٢٠٠٩ تا ٢٠٢١ افت و خیزهای جالبی را تجربه کرده که سرویس Bloomberg Quicktake به تحلیل آن پرداخته است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد