به گزارش اکوایران، ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ یکی از روزهای فراموش نشدنی به ویژه در بین اهالی اقتصاد است. روزی که با ستاد اقتصادی دولت، نرخ ۴۲۰۰ تومان در اقتصاد ایران متولد شد. بین دولت و نمایندگان مجلس چقدر اجماع در این خصوص وجود داشت؟

به گفته غلامرضا تاجگردون رئیس وقت کمیسیون تلفیق مجلس، برخی مخالفان فعلی ارز ۴۲۰۰، در آن زمان پیشنهاد نرخ های ۶ و ۷ هزار تومانی ارائه می کردند.