چند سالی‌است که این ماجرا، به بازار ارز هم نفوذ کرده و بانک مرکزی به هر کارت ملی، مقدار معینی در هر سال دلار تخصیص می‌دهد. تخصیصی که مدت‌هاست نقل مجالس شده و هر چند وقت یک‌بار، خواب‌های جدیدی برایش دیده می‌شود.

در این گزارش، پرونده دلار سهمیه‌ای در بازار ارز را بررسی کرده‌ایم. با «اکوایران» همراه باشید.