به گزارش اکوایران؛ داده های اعلام شده از سوی گمرک نشان دهنده آن است که حجم صادرات ایران در مقایسه با مدت مشابه سال 1400 کاهشی 15.95 درصدی به لحاظ وزنی و افزایشی 4.44 درصدی به لحاظ ارزشی داشته است.

عمده مقاصد صادراتی    

براساس داده‌های اعلام شده از سوی گمرک این سوال مطرح می شود که در مدت زمان مورد بررسی کالاهای صادراتی ایران به چه کشورهای صادر شده است؟ ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد در مدت زمان مورد بررسی «چین»، «عراق»، «امارات متحده عربی»، «ترکیه»، «هند»، «افغانستان»، «پاکستان»، «عمان»، «اندونزی» و «تایلند» بالاترین مشارکت در رشد صادرات کشور را داشته اند.

در مدت زمان مورد بررسی بیشترین میزان صادرات کشور، به مقصد کشورهای «چین» با رقمی بالغ برر 10 میلیارد و 419 میلیون دلار بوده و سهم 32.19 درصد از کل ارزش صادرات داشته است. سهم صادرات به «عراق» هم در این مدت 14.41 درصد بوده است؛ مجموع صادرات به این کشور 4 میلیارد و 665 میلیون دلار بوده است.

سومین مقصد صادراتی در نیمه نخست سال جاری «امارات متحد عربی» است که سهمی 12.30 درصد از صادرات را به خود اختصاص داد. صادرات ایران به امارات متحد عربی در این مدت به 3 میلیارد و 980 میلیون دلار رسید. اما سهم «ترکیه» به عنوان چهارمین مقصد صادراتی کشور چند درصد بوده است؟ ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که 10.5 درصدی از ارزش صادرات در نیمه نخست به ترکیه اختصاص داشت، مجموع صادرات به این کشور 3 میلیارد و 398 میلیون دلار بوده است.

براساس داده‌های اعلام شده پنجمین مقصد صادراتی «هند» بوده و این کشور با سهم صادراتی 3.9 درصدی داشت و رقم صادرات ایران به هند به یک میلیارد و 267 میلیون دلار رسید.

باتوجه به داده های اعلام شده حجم صادرات «افغانستان» هم در این مدت به کمی بیش از یک میلیارد دلار رسید و صادرات «پاکستان» هم در این مدت برابر با 851 میلیون دلار بود. صادرات به «عمان» هم 735 میلیون دلار بوده و  «اندونزی» هم وارداتی 577 دلار از ایران در مدت زمان مورد بررسی داشته است، اما صادرات به «تایلند» هم به 480 میلیون دلار رسید.

عراق 2