به گزارش اکوایران؛ طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در هفت ماه امسال، میزان مصرف ظاهری فولاد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 13 تا 22 درصدی داشته و بخش قابل توجهی از تولید به جای صادرات، صرف مصارف داخلی شده است.

بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه بالغ بر ۶۴ میلیون تن از انواع اقلام فولادی در کشور تولید شده است که از این میزان حدود 12.5 درصد معادل هشت میلیون تن صادر و بقیه آن یعنی ۵۶ میلیون و ۳۸۱ هزار تن صرف مصارف داخلی شده است. بر این اساس مصرف ظاهری فولاد کشور در این مدت نسبت به هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رشد ۱۳ تا ۲۲ درصدی داشته است.

طی هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، هفت میلیون و ۳۵۶ هزار تن مقاطع طویل فولادی تولید شده که پنج میلیون و ۸۲۷ هزار تن در داخل مصرف شده که نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته معادل چهار میلیون و ۸۵۳ هزار تن، یعنی ۲۰ درصد بیشتر شده است.

پس از آن در مجموع پنج میلیون و ۳۴۹ هزار تن مقاطع تخت فولادی در کشور مصرف شده است. مصرف این مقاطع نسبت به سال گذشته که چهار میلیون و ۷۱۶ هزار تن بوده است، ۱۳ درصد بیشتر شده است.

در مدت مذکور سال جاری، تولید محصولات فولادی ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تن ثبت شده که ۱۱ میلیون و ۳۷۴ هزار تن آن به مصرف داخلی اختصاص یافته است و بدین ترتیب نسبت به مصرف ظاهری آن در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۰ که ۹ میلیون و ۵۶۹ هزار تن بوده، ۱۹ درصد افزایش مصرف را رقم زده است.

از ۱۸ میلیون و ۲۶۸ هزار تن شمش فولاد (فولاد میانی) تولید شده در نیمه ابتدایی ۱۴۰۱ با رشد ۱۵ درصدی نسبت به مصرف آن در مدت مشابه سال گذشته (۱۱ میلیون و ۷۱۵ هزار تن) به ۱۳ میلیون و ۴۷۲ هزار تن برای مصرف داخلی رسیده است.

همچنین مصرف آهن اسفنجی ۲۲ درصد رشد کرده و از ۱۶ هزار و ۶۸۰ تن به ۲۰ هزار و ۳۵۹ تن رسیده است.