به گزارش اکوایران؛ براساس داده‌های اعلام شده در ۱۱ ماهه سال ۲۰۲۱ کل مبادلات دو طرف 3 میلیارد و 860 میلیون یورو اعلام شده بود که با توجه به حجم تجارت اعلام شده برای سال 2022 می توان گفت مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ماه‌های ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۲ رشد ۲۲ درصدی داشته است.  

بر اساس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ۱۱ ماهه ۲۰۲۲ با رشد ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و از 3 میلیارد و 48 میلیون یورو در ماه‌های ژانویه تا نوامبر سال ۲۰۲۱ به 3 میلیارد 739 میلیون یورو در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ رسیده است.

براساس داده‌های اعلام شده رشد تجارت ایران در 11 ماه سال جاری در حالی ثبت شده که اویل دی‌ماه وزارت اقتصاد آلمان (وزارت اقتصاد و محافظت از اقلیم جمهوری فدرال) جمعه گذشته اعلام کرد که «فرمت‌های اقتصادی» با ایران از جمله مذاکرات در مسائل انرژی را تعلیق کرده است. با توجه به اینکه آلمان شریک اول تجاری ایران در میان کشورهای اروپایی محسوب می شود، فعالان اقتصادی پیش بینی می کنند که سایر کشورهای اروپایی هم همکاری تجاری خود با ایران را محدود کنند و با این شرایط در ماه‌های آینده شاهد کاهش حجم تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا باشیم.    

براساس آمار اعلام شده آلمان با صادرات یک میلیارد و 465 میلیون یورویی بیشترین سهم را در میان اعضای اتحادیه اروپا در صادرات به ایران داشته است به طوری که ۳۹ درصد کل صادرات اروپا به ایران از مقصد آلمان بوده است.

آلمان از نظر واردات از ایران نیز کشور اول اروپایی در ۱۱ ماهه ۲۰۲۲ بوده است. واردات آلمان از ایران در ۱۱ ماهه ۲۰۲۲ با رشد ۵ درصدی مواجه شده و به ۲۶۰ میلیون یورو رسیده است.

کل مبادلات تجاری ایران و آلمان در ۱۱ ماهه ۲۰۲۲ با رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده و به یک میلیارد و 725 یورو رسیده است. مبادلات دو کشور در ۱۱ ماهه ۲۰۲۱ بالغ بر یک میلیارد و 551 میلیون یورو اعلام شده بود.