به گزارش اکوایران، رکوردزنی هفته گذشته نرخ بهره بین بانکی در دومین هفته اردیبهشت نیز تداوم داشته و در بالاترین سطح خود در سه ماهه اخیر قرار گرفت.  این نرخ یکی از مهم ترین ابزارها در جهت تعیین وضعیت اقتصادی در کشور بوده و رصد آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

بانک مرکزی نیز هر هفته برای مدیریت این متغیر و نقدینگی بانک ها در دو بازار فعالیت می کند. بازار باز و بازار شبانه. بانک مرکزی در بازار باز رفتاری کنشگرانه و در بازار شبانه مسیری واکنشی دارد. بررسی عملکرد بازار ها در این هفته ها نشان می دهد در هفته های اخیر روند عملکرد بانک مرکزی در بازار باز به انبساطی ترین شکل خود درآمده است. 

رکوردزنی در بسط نقدینگی در بازار باز

در هفته دوم اردیبهشت 1401 بسط نقدینگی در بازار باز به 89 هزار و 960 میلیارد تومان رسید. این بسط در بازار به صورت خرید اوراق از طریق بانک مرکزی صورت می گیرد که این اوراق نرخ سود مشخص و تاریخ سررسید معلومی دارد. روند نرخ سود در دو هفته اخیر نشان می دهد با صعود بسط نقدینگی در بازار باز اما نرخ سود در این عملیات کاهشی بوده و در سطح 19 درصد قرار داشته است.

افزایش پول پاشی در این بازار همزمان با کاهش در نرخ سود موجب می‌شود تا تقاضا در این بازار افزایش بیشتری پیدا کرده و در نهایت نرخ سود در بازار بین بانکی تقلیل پیدا کند. 

نرخ سود

افزایش نرخ سود بین بانکی در بازار شبانه

بانکهای دارای کسری نیز در بازار شبانه می توانند اقدام به استقراض از بانک های دارای مازاد کنند؛ با نرخ سود توافقی و تاریخ سررسید کوتاه مدت. دامنه نرخ سود در این بازار را بانک مرکزی تعیین می کند که از مرز 14 تا 22 درصد است. در نهایت میانگین نرخ توافقی بین بانک ها معادل با نرخ بهره در هر مقطع در کشور خواهد بود.

در همین رابطه طبق دستور اخیر دولت در خصوص نجات بورس، نرخ سود در این بازار به صورت دستوری در سقف 20 درصد تعیین شد. به همین علت بانک مرکزی با تزریق در بازار باز نرخ بهره را مجبور به کاهش کرد.

وقتی در بازار باز نرخ سود پایین تر و داد و ستد بیشتری وجود داشته باشد عملیات در بازار بین بانکی کاهش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که در هفته اخیر معاملات بازار بین بانکی نیز  شدت پیدا کرده است. در همین خصوص اعتبارات قاعده مند که در بازار شبانه نشان دهنده داد و ستد بانک ها با بانک مرکزی است در سطح بالایی در قیاس با پایان زمستان رشد قابل توجهی داشته و برابر با 6 هزار و 530 میلیارد تومان ثبت شد.

در نهایت عملیات داد و ستد مالی در این بازار موجب شد تا نرخ سود بین بانکی با 0.04 واحد درصد افزایش به 20.44 درصد رسیده است.

برخی تحلیلگران معتقدند روند کاهشی نرخ بهره می تواند اثرات تورمی جبران ناپذیری را برای کشور به همراه داشته باشد و در شرایطی که تورم در سطح بالایی قرار دارد بسط بالای هفتگی پول در بانکها از یک سو و پایین آوردن نرخ بهره از سوی دیگر می تواند منابع را در نهادهای مالی آزاد کرده و منجر به رشد نقدینگی درکشور شود.

از سوی دیگر دستوری بودن نرخ بهره خود باعث ایجاد مازاد تقاضا و در نهایت افزایش نقدینگی خواهد شد که این افزایش می تواند منجر به رشد تورم در کشور شود.

باوجود بسط بالای 80 همتی در بازارها اما نرخ سود بین بانکی اکنون در بالاترین سطح خود از نیمه بهمن سال گذشته تاکنون قرار داشته و این رکورد در هفته قبل را تداوم بخشیده است.

نرخ سود